Blog

Latest News

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Uluslararası Hukuka Göre Durumu

Uluslararası genel kabule göre ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre kıta sahanlığı 200 deniz milidir. Akdeniz gibi yarı kapalı bir denizde ülkeler arası anlaşma yapılması gerekliliği bulunuyor. Kıbrıs adasına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Annan planına göre bölge halkları söz konusu kaynaklar açısından eşit haklara sahiptir. Bu itibarda Akdenizde yaşananlara ve yayınlanan kıta sahanlığı haritalarına ışık tutması açısından ilgili anlaşma maddelerine dikkat çekmek istiyoruz. Devamını Oku

Konkordato (İflas Anlaşması)

İcra İflas Kanunu’na getirilen değişiklikler ile konkordato kurumu revize edilmiş ve uygulamada önemli bir yer edinmiştir. Esasında bu değişikliği meydana getiren, taraf işletmeler için emniyetsiz ve verimli sonuç vermeyen iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıdır. Bu kurum; uzun yargılama süreleriyle uzayan tedbir süreleri, kötü niyetli alacaklı ve borçluların sürece katılması sebebiyle yargılamalarının kalitesizleşmesi, alacaklıların alacaklarına ulaşamamaları sebebiyle başkaca iflasın ertelenmesi taleplerini ortaya çıkarması ve alacaklıların süreç boyunca söz sahibi olmamasının dünya bankasının yatırım ortamı notlandırmasında negatif bir etki yaratması gerekçeleriyle kaldırılmıştır. Değişiklik ile alacaklılar ve borçlunun müzakere etmesi ve müzakere sonucundaki anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumu, daha işlevsel bir hale getirilmektedir. Devamını Oku

Aile ve Ceza Hukukunda Bug!

Toplum hassasiyeti sosyal medyayı baskı aracına dönüştürerek karar vericiler üzerindeki baskı kuruyor. Hukukun evrensel değerlerinden uzaklaşılmasını sonuçlayan bu baskı her zaman toz pembe değil.

Sözü hiç dolandırmadan direkt olarak söylemek gerekiyor ki masumiyet karinesi gözetilerek yapılan yargılamalar neticesinde anılan suçların sanıkları en ağır cezaları almayı hak ediyorlar. Cezaların yüksek olması da vicdanlara su serpmiyor. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Devamını Oku

 

Bilgi Edinme Hakkı ve Bu Kapsamda Cevaplanmayan Başvurular

Yönetimde açıklık, gizlilik/kapalılığın karşısında konumlandırılarak; aleniyet, şeffaflık ve anlaşılırlıkla ilişkilendirilir. Açıklıkla yönetim işleyişini iyileştirmek, daha demokratik nitelik kazandırmak amaçlanırken; yönetimden hesap sorabilmeyi, her türlü ve belgenin talep edilebilmesini; yönetimce izlenen aşamalara, atılan adımlara vakıf olabilmeyi beraberinde getirir. Ancak açıklık ilkesinin sadece tanınmış olması bahsi geçen ilkenin pratikteki görünümü için yeterli değildir. Bu noktada da bilgi edinme hakkı” ilkenin uygulanabilirliği bakımından bir destekleyici olarak karşımıza çıkar.

Bilgi edinme hakkı (“Hak”); kamu yönetiminde, idarece hukuk düzeninde tek yanlı olarak yaratılan değişikliklere ilişkin ilgililerin bilgi edinebilmesini sağlayan haktır. Böylelikle kişiler yönetimde mevcut bilgi ve belgelere erişme hakkını haiz olurlar.

CEVAPLANMAYAN VEYA REDDEDİLEN BAŞVURULAR İÇİN YAPILABİLECEKLER

· Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz

· İdari Yargı Yolu

· Amire Şikayet ve Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu

· Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Devamını Oku

Bitcoin'in Türkiye'deki Hukuki Durumu

Giriş

Blog yazımız, uzun süredir konuşulan ve gün geçtikçe kullanım alanları artan kripto para birimlerinden Bitcoin hakkındaki tartışmaları hukuki açıdan incelemektedir. Temel amaç Bitcoin’in teknik niteliklerinden ziyade hukuki mahiyetiyle ilgili analizler yapmak ve uygulanacak hukukun sonuçlarını tartışmaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki konuya dair, en detaylısı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) basın açıklaması olmaktan daha ileri giden herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Ancak mevzuattaki boşluğa rağmen T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kripto para birimlerini, emtia/mal (commodity) vasfında görme eğiliminde olduğu belirtmek gerekir. İstisnalar dışında dünya genelinde Bitcoin ile alakalı henüz doğrudan mevzuat olmamakla birlikte bu durum hâkimlerin bu boşluğu, yerel hukukla kıyas veya hüküm oluşturarak doldurması anlamına geliyor. Yani özel bir mevzuatın olmaması kripto paraları mevzuattan ari kılmamaktadır. Bu noktada ise pratikte bu hukuk kurallarının ne kadar uygulanabilir olduğu sorunu ile karşılaşıyoruz. Devamını oku

 

Koronavirüsün (Covid-19) Çalışma Hayatına Etkileri

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (COVID-19) küresel sorun haline gelmiştir. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilmiştir. 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ise ülkemizde ilk vaka görüldüğü vatandaşlara bildirilmiş olup, hızla etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu durum dünya ülkelerini olduğu gibi, bizim ülkemizi de her alanda olumsuz olarak etkilemektedir. Bu kapsamda sorunlardan biri de iş hayatının nasıl etkilendiği, işverenlerin ve işçilerin hukuki sorumluluklarının neler olduğudur. Bu yazımızda işverenlerin yükümlülükleri, işverenlerin hukuki sorunlar ile karşılaşılmaması adına kullanılabilecek yöntemlerden bahsedeceğiz. Devamını oku

Wage Guarantee Fund (WGF) in Workplaces Who Applied for Concordat

Because of the covid-19 pandemic showing itself worldwidely, the number of companies who apply for concordat which came up instead of the postponement of bankruptcy rised highly. In this process employees of employers who can’t pay the wages because they are going through an economically difficult period, can benefit from the Wage Guarantee Fund (WGF).

 

About this topic the regulation no. 27272 Wage Guarantee Fund Regulation issued by the Turkish Employment Agency has given a definition of receivable wage as ”…The receivables of the employee arising from the employment relationship and the receivables of the employer regarding the basic wage for a maximum of three months, which was not paid before the difficulty of payment because of application for concordat, taking a certificate of insolvency, bankruptcy or postponement of bankruptcy…’. The WGF, which is established for this purpose consists of 1% of the annual total payments made by employers as unemployment insurance premium. One of the most important points here is that workers’ receivables due after the arising of payment difficulties are excluded from the scope of the WGF.  Read More

);