Hizmetlerimiz

Hukuk Büromuz Sayılanlarla Sınırlı Olmadan Tüm Alanlarda Hizmet Vermektedir.

Ticaret Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun bir getirisi olarak Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında kişiler
Daha Fazla Oku →

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren - işçi ilişkilerini ve bu alandaki konuları araştıran ve neticelendiren bir hukuk dalıdır.
Daha Fazla Oku →

Birleşme ve Devralma Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında Birleşme ve Devralma Hukuku, şirketlerin sıklıkla başvurduğu ve ihtiyaç duyduğu bir yeniden yapılanma biçimidir. Her
Daha Fazla Oku →

İnternet Hukuku

Geleneksel yöntemlere oranla yüksek büyüme oranı gösteren e-ticaret her gün daha önemli hale gelmektedir. E-ticaret çatısı altında henüz birçok bakir
Daha Fazla Oku →

Emlak Hukuku

Türkiye’de ve yurtdışında inşaat ve emlak sektöründeki büyüme hız kazanmıştır. Bu nedenle, mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara, yabancı sermaye girişiyle yabancı yatırımcı
Daha Fazla Oku →

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku, aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Daha Fazla Oku →

İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku, Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları, işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen bir disiplindir. Vergi Hukuku
Daha Fazla Oku →

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza yargılaması, bireylerin hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu bir
Daha Fazla Oku →

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji Hukuku, her türlü enerjinin üretim ve dağıtım konularını inceleyen bir hukuk dalıdır. Enerji Hukuku kapsamında uzun yıllara dayanan tecrübemiz
Daha Fazla Oku →

Spor Hukuku

Spor Hukuku, iş hukuku ve rekabet hukuku ile koordineli bir biçimde sportif faaliyetle ve sportif örgütlerle ilgili tüm hukuk kurallarını
Daha Fazla Oku →

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, özel bir hukuk dalı olmakla birlikte, gerçek veya tüzel kişiler arasında meydana gelen ve her iki taraf bakımından
Daha Fazla Oku →

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması sebebi ile bir takım haklardan faydalanamayan kişilerin tabi olduğu hukuk
Daha Fazla Oku →

E-Ticaret Hukuku

Geleneksel yöntemlere oranla yüksek büyüme oranı gösteren e-ticaret her gün daha önemli hale gelmektedir. E-ticaret çatısı altında henüz birçok bakir
Daha Fazla Oku →

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı, sermaye piyasasının en önemli araçlarından biridir. Yerli ve yabancı yatırımcıların, üzerinde tasarrufta bulunacağı finansal varlığının büyüklüğü, ekonomik ilişkileri,
Daha Fazla Oku →

Senaryo ve Yayın Danışmanlığı

Yenilenen ve gelişen dünyada, insanlar için sanat bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sanatta sınır elbette olmaz. Sanatın sınırları konusunda hukuk ne
Daha Fazla Oku →

Seçim Danışmanlığı

Siyasi mekanizma, temelinde bir ikna ve algı yönetimi barındırmaktadır. Bu kapsamda potansiyel seçmenlere ulaşmak ve başarıyla sonuçlandırmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle
Daha Fazla Oku →

Rekabet Hukuku

Günümüzde geçerli olan liberal ekonomi anlayışı serbest rekabet ilkesine dayanır. Ticari hayatta rekabetin, işletmelerin verimini artırıcı, üretilen mal ve hizmetlerin
Daha Fazla Oku →

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, hasta ve hekim, hasta ile hastane arasında çıkan ihtilafların Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve İdare Kanunu kapsamında çözümüne
Daha Fazla Oku →

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Şirketlerin ve devlet kurumlarının, Kişisel Verilerin Korunması süreçlerine tam uyumu tarafımızdan sağlanabilmektedir.
Daha Fazla Oku →

Teknoloji ve Bilişim Hukuku

Gelişen dünyada, teknolojik yenilikler ve internet artık hayatın vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak da bazı kurallara
Daha Fazla Oku →

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, kanunen alacakların nasıl tahsil edileceğinin düzenlendiğini hukuk dalıdır. Çakıroğlu Hukuk Bürosu, bu kapsamda borçlu veya alacaklı
Daha Fazla Oku →
Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
+90 (212) 224 5245
);