Emlak Hukuku

Türkiye’de ve yurtdışında inşaat ve emlak sektöründeki büyüme hız kazanmıştır. Bu nedenle, mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara, yabancı sermaye girişiyle yabancı yatırımcı veya ortaklara yönelik olarak hukuk büromuzda Gayrimenkul Hukuku bazında, sözleşmesel ve hukuki dava boyutunda tüm gayrimenkul alanına ilişkin faaliyet gösterilmektedir.
Çakıroğlu Hukuk Bürosu olarak, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer almakla birlikte, gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin satışına ilişkin olarak; gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, taraflar arasında gerçekleşen alım satım sözleşmeleri ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ile gayrimenkul projelerinin finansmanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, gayrimenkullere ilişkin olarak kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kira sözleşmelerinden kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümünde etkin bir rol oynamaktadır. Ayni hak tesisi işlemleri ve diğer tapu işlemlerinin takibi de hizmetlerimiz arasındadır.
Bunların dışında; İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, İmar Affı Kanunu ve bilimum benzer kanunlardan doğan gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
);