Ticaret Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun bir getirisi olarak Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında kişiler arasında ticari münasebetler düzenlenmiştir.
Çakıroğlu Hukuk Bürosu olarak, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerimize ticari uyuşmazlıklar ve şirketler hukuku konusunda her aşamada hukuki destek sağlamaktayız. Hukuk büromuz, ticari iş ve işlemlerden kaynaklanan gerçek veya tüzel kişiler arasında doğan ihtilafların çözümü ile ulusal ve yabancı şirketlerin Ticaret Odası nezdindeki tüm işlemlerini, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi gibi tüm hukuki işlemlerini, anonim şirketlerin halka açılma işlemleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemlemlerini, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki ticari faaliyetleri için gerekli hukuki yapının oluşturulması ve sürecin takibi, alım-satım sözleşmelerinden doğan ticari davalar, şirket ana sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, genel kurul kararlarının iptali, şirketin feshi ve tasfiyesi, yönetim kurulunun ve şirket ortaklarının sorumluluklarından doğan davalar, şirket faaliyetleri ile ilgili know-how, lisans, tedarik, üretim, ürün geliştirme, satım ve kiralama gibi her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere aşamalarında ticaret hukuku ve şirketler hukuku kapsamında izlenilmesi gereken tüm süreci deneyimli kadromuzla takip etmeyi amaç edinmiştir.
);