Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, özel bir hukuk dalı olmakla birlikte, gerçek veya tüzel kişiler arasında meydana gelen ve her iki taraf bakımından da borç doğuran ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.
Çakıroğlu  Hukuk Bürosu olarak, Borçlar Hukuku dahilinde; borçlar hukuku kaynaklı alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları gibi tüm dava ve uyuşmazlıklarda hizmet verilmektedir. Bununla birlikte sözleşmeler hukuku, taslak sözleşme metinlerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması, tüm sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hızlı, güvenilir ve pratik çözüm sunmaktadır.
);