İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku,  işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi işveren ilişkilerini ve bu alandaki konuları araştıran ve neticelendiren bir hukuk dalıdır. Temelinde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler.
Çakıroğlu Hukuk bürosu olarak, iş hukuku alanında uzman Avukatlarımız, müvekkillerimizin iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarında ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktadır. İş hukuku alanında her türlü danışmanlık sunmakla birlikte maddi ve manevi tazminat davaları, iş kazaları ve meslek hastalıkları kaynaklı uyuşmazlıklar, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte işçilik alacakları talepleri, işe iade davaları ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı uyuşmazlıkları, arabuluculuk süreçleri ve davalarıyla ilgili hizmetler verilmektedir. Sunduğumuz hizmetlere ek olarak aynı zamanda şirketlere iş hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve her türlü iş hukuku kaynaklı sorunlarına çözüm bulmak ve gerektiğinde şirket içi eğitimlerle de işçi ve işveren açısından da karşılaşılabilecek tüm olasılıklar hakkında bilgilendirme yaparak müvekkilerimize en hızlı çözüm yollarını sunmaktadır.
);