Rekabet Hukuku

Günümüzde geçerli olan liberal ekonomi anlayışı serbest rekabet ilkesine dayanır. Ticari hayatta rekabetin, işletmelerin verimini artırıcı, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltici ve fiyatları düşürücü fonksiyonları olduğu söylenir.

Bu yönleriyle yararlı bir olgu olan rekabetin, dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılması ve kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Bunun için ise rekabet özgürlüğünün sınırlarını çizme gereği duyulmuştur. Bu nedenle hem Türk Borçlar Kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu kapsamında rekabete ilişkin hükümler getirilmiş Rekabet Hukuku alanı meydana gelmiştir.

Çakıroğlu Hukuk Bürosu olarak, rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, akdedilen sözleşmelerin rekabet hukukuna uygunluğunun değerlendirilmesi, Rekabet Kurumu nezdinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin temsil, yöneticilere eğitim verilmesi gibi alanlarda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

);